Hlavní

Historické názvy:

  • do 1938 Hauptstraße (v překl. Hlavní ulice), od potoka směrem na Brod nad Dyjí Guldenfurther Straße (v překl. Brodská ulice)
  • 1938-1945 Adolf Hitlerstraße (v překl. ulice Adolfa Hitlera)
  • od 1945 Hlavní

Původ názvu: Název je odvozen od povahy místa, jedná se o páteřní ulici obce Dolní Dunajovice. Jde zároveň o předklad historického názvu, což dokládá, že tuto funkci plnila i v minulosti. V letech 1938-1945 byla ulice dle dobové propagandy pojmenována po říšském vůdci Adolfu Hitlerovi. Po válce se uvažovalo o názvu Fučíkova, je zanesen i v některých soupisech obyvatelstva, avšak nakonec bylo rozhodnuto o názvu Hlavní.
Část dnešní Hlavní ulice od potoka směrem k výjezdu z obce byla v minulosti pojmenována dle směru, kam dále vedla, v překladu tedy Brodská ulice.

Z historie: Hlavní ulice, respektive její část přibližně od restaurace Praha po park u "malého" hřiště, je místem nejstaršího osídlení Dolních Dunajovic. V době založení obce byly první obydlí stavěny podél vodního toku, který se v místě současného tanečního parketu rozšiřoval v rybník. První domy na Hlavní ulici byly stavěny po pravé straně, z leva ulici uzavíraly až domy na levé straně dnešní ulice Poštovní. V prostoru současné Hlavní ulice tak stávalo 15 usedlostí, v jejichž středu byl panský dvůr (dnešní Bílá růže). Původní usedlosti se postupně dělily na menší, avšak některé z domů stále stojí na původních výměrách. Z Hlavní ulice se v průběhu staletí stala nejdůležitější část obce, kde se konaly trhy, stály tu oba hostince, obchody a od 19. století také škola a radnice.

Osobnosti:

Stavby:

Události: