Dům čp. 109

Poloha: ulice Hlavní
Stav: budova stojí a je využívána
Datace: počátek 19. stol.
Opravy a renovace: 1929
Památková ochrana: nemovitá kulturní památka

Venkovská hospodářská usedlost, jejíž exteriér využívá barokní a klasicistní slohové prvky, patrně pod vlivem městské architektury nedalekého Mikulova.
Přízemní štítově orientovaný obytný dům s hákovým dvorem a půlkruhově klenutou vjezdovou bránou do dvora. Průčelí domu je členěno symetricky umístěným vchodem v hluboké špaletě. Vstupní dvoukřídlé rámové dveře s elipsovitým proskleným otvorem v horní polovině jsou přístupné dvěma kamennými schody. Po stranách vchodu po dvou pravoúhlých oknech ve špaletě, dvoukřídlých a otvíravých s ventilací v horní třetině. Sokl je obložen obdélnými deskami z umělého kamene. Bohatě profilovaná korunní římsa nese ořímsovaný volutový štít, jehož plocha je na osu členěna balkonem vynášeným dvěma konzolami. Pochozí plocha balkonu je vymezena dvěma kamennými sloupky krytými římsovou deskou a kovovým zábradlím. Vstup na balkon je dvoukřídlými prosklenými dveřmi s nadsvětlíkem. Vchod je lemován dvěma sloupky s deskovou hlavicí, které nesou půlkruhovou supraportu zdobenou plastickou mušlí. Po stranách vchodu na balkon je po jednom pravoúhlém šestitabulkovém okně. Plocha štítu s balkonem je lemována pilastry, jejichž hlavice kopírují tvar profilované římsy. Završující plochu štítu zdobí plastická elipsa vavřínového věnce s letopočtem 1929 uprostřed. Střecha je sedlová krytá bobrovkou. Dům je řešený jako trojdílný s ústřední síní. Vpravo od obytného domu je vjezd do dvora, uzavřený půlkruhově klenutou bránou s přímou korunou krytou sedlovou stříškou. Vrata dvoukřídlová ze svisle kladených desek s přelištováním. Do hloubi dvora navazují na obytným dům hospodářské budovy s arkádovým náspím, kryté sedlovou střechou.

Zdroj:
pamatkovykatalog.cz