Obyvatelstvo

S koncem druhé světové války nastala zásadní změna v historii osídlení Dolních Dunajovic. Německé obyvatelstvo, které v obci žilo po několik staletí, bylo rozkazem československé vlády vysídleno a na jeho místo přicházeli obyvatelé české národnosti z vnitrozemí i Češi a Slováci ze zahraničí. Během několika měsíců se tak zcela změnil ráz obce, byly zpřetrhány dosavadní vazby, počet obyvatel obce poklesl o více než tisícovku a osídlenci si začali vytvářet nové životní podmínky. V obci jsou však i nadále trvale přítomny připomínky na život původních obyvetel v podobě hrobů, pomníků či některých pomístních názvů. 
 

STATISTIKY OBYVATELSTVA

SOUPISY OBYVATELSTVA

MATRIKY

NĚMECKÉ HROBY

PADLÍ VE SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH