Historie

Obec Dolní Dunajovice má dlouhou a bohatou historii. První zmínky pocházejí již ze 12. století, z archeologických nálezů je však zřejmé, že historie obce je ještě mnohem delší. Ačkoli je ověřených a důvěryhodných zdrojů informací o historii Dolních Dunajovic jen velmi málo, můžeme si přesto určitý obraz o obci vytvořit. Archeologické nálezy nám řeknou něco o lidech, kteří zde dříve žili, ve starých mapách zase lze vyčíst, jak se obec rozvíjela. Několik málo archivních pramenů nám pak prozradí i podrobnější informace. Nejprobádanější kapitolou historie obce je pak samozřejmě období 20. století. Lze se dozvědět něco o Němcích, kteří tento kraj dlouho obývali, o bouřlivých letech poválečných a nejpřesněji pak historické události zapsali kronikáři ve druhé polovině minulého století. Pojďte se tedy podívat, jak se v Dolních Dunajovicích žilo dříve.

Z HISTORIE OBCE    V PROMĚNÁCH ČASU    POVĚSTI    Z OBECNÍ KRONIKY    VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ    ČERNÁ KRONIKA