Spolkové kroniky

Dolní Dunajovice žijí bohatým spolkovým životem a většina spolků se snaží dbát na to, aby si svou činnost různým způsobem dokumentovala a zaznamenávala pro další generace. Díky aktivitě některých členů tak v současné době existují čtyři spolkové kroniky, které mohou představují cenný zdroj informací k poznání další stránky života Dolních Dunajovic. Zde je jejich přehled:
 

Kronika TJ Sokol

Počtem popsaných stran nejmenší je kronika TJ Sokol Dolní Dunajovice. Vznikla v roce 1975 díky aktivitě Filipa Hrona, tehdejšího člena Sokola, a jejím úkolem bylo v první řadě zmapovat dosavadní existenci tělovýchovné jednoty. Podle zprávy přednesené na výborové výroční schůzi tak vznikl zápis, který tvoří podstatnou část z asi čtyřiceti popsaných stran. Zbytek tvoří krátký zápis z roku 1979, pamětní zápis z utkání se Zbrojovkou Brno v roce 1980 a několik fotografií z budování sportovního areálu rovněž v roce 1980. Dále už do kroniky zapisováno nebylo. O existenci starší nebo novější kroniky není nikomu nic známo.
 
 

Kronika Klubu důchodců

Druhou nejstarší dunajovickou spolkovou kronikou je kronika Klubu důchodců, která byla založena v roce 1983 ještě jako kronika Místní organizace Svazu invalidů. Knihu lze rozdělit do dvou částí. První část je poměrně bohatě ilustrovaná a přináší zprávy o činnosti organizace od roku 1983 do roku 1990. Tady je zápis přerušen a pokračuje až v roce 1998. Tady začíná druhá část kroniky, která popisuje činnost pokračovatelů Svazu invalidů, kteří obnovili činnost patrně v roce 1998 po hlavičkou Sdružení zdravotně postižených. Názvy spolku se dále měnily, kronika je však poctivě vedena až do současnosti. Nachází se u členů Klubu důchodců.
 

Kronika DNS Dunajek

Kronika DNS Dunajek byla založena při znovuobnovení činnosti souboru v roce 2004. Popis činnosti souboru však představuje jen část obsahu knihy, většinu stran zdobí obrázky členů souboru s krátkými hodnocením svého vztahu k souboru, nadšení z hodečků apod. Vlastní popis činnosti Dunajku doplňují okopírované fotografie nebo články z novin. Pravidlený zápis končí v roce 2006, navazuje na něj pamětní zápis z 10. krojovaných hodečků v roce 2014. Soubor v odbobí mezi těmito roky dokumentuje svou činnost především fotograficky a audiovizuálně. Samostatnou kapitolu představují táborové kroniky DNS Dunajek, které jsou vytvářeny ke každému táboru a tvoří je zejména dokumentace k celotáborové hře. Kronika je uložena u vedoucí DNS Dunajek. 
 
 

Kronika Krojované chasy Dolní Dunajovice

Zajímavou formu kroniky zvolila Krojovaná chasa, která svou činnost dokumentuje nikoliv vlastním popisem, ale soustředěnou kolekcí plakátů, pozvánek, fotografií, článků, vstupenek nebo hodových sól ze všech akcí, které sama za dobu své existence pořádala. Chasovní kronika vznikla v roce 2008 a je vedena až do současnosti. Kronika je uložena u členů Krojované chasy. 
 
 
 
V Dolních Dunajovicích působí nebo působily i další spolky, namátkou připomeňme Český svaz zahrádkářů, mužský a ženský pěvecký sbor, myslivecké sdružení, Český červený kříž, Tenisový klub nebo Sbor dobrovolných hasičů. Zda si tyto spolky vedly nebo vedou spolkovou kroniku mi však doposud není nic známo.