Obecní kroniky

Jedním z nejdůležitějších pramenů k poznání dějin naší obce jsou obecní kroniky. Od konce 40. let 20. století, kdy byla první česky psaná kronika založena, byly už popsány dva svazky a třetí, aktuálně rozepsaný, svazek se pomalu blíží ke konci. Je velmi pravděpodobné, že byly obecní kroniky psány i před rokem 1945, o jejich osudu nám však není nic známo. Všechny svazky si ve stručnosti představme.
 

Kronika Dolních Dunajovic 1949 - 1977

První svazek kroniky naší obce byl založen v roce 1949 a rozepsala jej učitelka a první kronikářka Marie Damborská. Sepsala jakýsi úvod ke kronice, kde shrnula události předchozích let. První roční zápis byl do kroniky učiněn v roce 1951 už novým kronikářem Maxmiliánem Jandou. Ten pravidelně zapisoval až do roku 1958. Další rok již zapisovala kronikářka Libuše Böhmová, pokračovala ale jen do roku 1961. Další tři roky jsou v kronice vynechány, rok 1965 zapsal Jan Rampula. Následující rok opět chybí, zápis za rok 1967 pak pořídil Stanislav Češek. Nepřehledná politická situace se s největší pravděpodobností podepsala i na obecní kronice, roky 1968 a 1969 jsou souhrně zapsány až zpětně, v roce 1970. Autorem tohoto zápisu je Alois Válka, který tento svazek kroniky dopsal až do konce, tedy do roku 1977. První svazek kroniky Dolních Dunajovic je uložen v Okresním archivu v Mikulově.
 
 

Kronika Dolních Dunajovic 1978 - 1998

Druhý svazek kroniky naší obce začíná rokem 1978 a v jeho zápisu pokračuje Alois Válka. Někdejší učitel a ředitel školy pokračoval do roku 1980, poté jej nahradila Erika Valeriánová. Ta do kroniky zapsala čtyři roky a v roce 1985 předává kroniku do rukou Filipa Hrona. Ten pořizoval pravidelné roční zápisy až do roku 1996, mimo jiné pořídil soupis stárků a stárek a zřídil hodovou kroniku. V roce 1997 se kroniky ujímá Alexandra Bravencová a zapisuje roky 1997 a 1998, kterým druhý svazek kroniky končí. Také tento svazek kroniky Dolních Dunajovic je uložen v Okresním archivu v Mikulově. 
 
 

Kronika Dolních Dunajovic 1999 - 2014

Třetí svazek kroniky rozepsala Alexandra Bravencová rokem 1999 a kroniku provedla celým prvním desetiletím 21. století. Když se v roce 2012 rozhodla ukončit svou kronikářskou činnost, byla nejdéle pracující kronikářkou v historii naší obce. V roce 2013 kroniku převzal Josef Šuba, který tento svazek obecní kroniky dopsal zápisem za rok 2014. Dále se kronika píše elekronicky a každý roční zápis je vyvázán jako samostatná kniha.