Kroniky a kronikáři

Kronikářská práce si v Dolních Dunajovicích vybudovala pevnou tradici. Vždyť první česky psané kroniky se objevují už v roce 1945, tehdy ihned po příchodu českého obyvatelstva do jihomoravského pohraničí. Obecní kroniky doplňují kroniky základní školy, mateřské školky a své vlastní kroniky si vedou i některé spolky. Dohromady tak tvoří unikátní historický pramen, který je dnes hlavním zdrojem pro poznání dějin naší obce. 
 
 

OBECNÍ KRONIKY

ŠKOLNÍ KRONIKY

SPOLKOVÉ KRONIKY

BIBLIOGRAFIE