Lederer Hans

20. 12. 1914 - 16. 2. 2007

Historik, čestný občan Dolních Dunajovic

Události:

  • 20. 12. 1914 narozen v Dolní Dunajovicích
  • 15. 06. 2006 uděleno čestné občanství obce Dolní Dunajovice za dlouholetou a obětavou práci v oblasti historie
  • 16. 02. 2007 zemřel, pochován ve Steinebrunnu

Místa paměti:

  • Hlavní (rodný dům Hanse Lederera, čp. 101)
  • Lípová (pamětní deska Hanse Lederera, hřbitov)
Hans Lederer se narodil 20. prosince 1914 a záhy osiřel. Matka zemřela při porodu, otce ztratil, když mu nebyl ještě ani rok. Se dvěma sestrami je tak vychovával dědeček. Dětem prý často vyprávěl příběhy z dějin, pověsti a legendy, a díky němu v sobě Hans Lederer objevil lásku k historii. Na začátku 20. let nastoupil na obecné škole v Dolních Dunajovicích svou cestu za vzděláním, později pokračoval na mikulovském reálném gymnáziu, kde úspěšně odmaturoval. Odborné vzdělání si pak doplnil ve Znojmě, kde navštěvoval zemědělskou a vinařskou školu a na obchodní škole v Kroměříži. Tady se také naučil dobře česky. V roce 1938 musel Lederer narukovat do německé armády a na bojištích druhé světové války prožil prakticky celý konflikt.
Prošel Francií i Ruskem, byl třikrát raněn.
Když válka v roce 1945 skončila, vrátil se Hans Lederer zpět do Dolních Dunajovic, avšak v roce 1946 musel stejně jako většina jeho německých sousedů rodnou obec opustit a odejít za hranice Československa. Usadil se v obci Steinebrunn, nedaleko Drasenhofenu. Na dohled rodnému kraji se Lederer naplno pustil do studia jihomoravské a dolnorakouské
historie. Hodiny trávil v rakouských archivech, později se zkoumání pramenů mohl věnovat i v Mikulově nebo v Brně. Stal se uznávaným odborníkem na jižní Moravu 17. století, zabýval se osobnostmi regionu, zmapoval rovněž genezi chorvatského osídlení. Zajímaly ho i nejstarší dějiny, v několika statích se věnuje Římanům a Germánům pod Pálavou. Velkým tématem pro
něj byly Dolní Dunajovice. Zmapoval historii obce, zdejší sakrální stavby, zajímal se o dunajovické viniční právo a zkoumal i život slavného dunajovického rodáka Karla Rennera. Publikoval převážně v němčině, několik jeho článků však vyšlo i česky. S institucemi v České republice ostatně Lederer rád a často spolupracoval a byl považován za uznávaného odborníka.
Často navštěvoval i Dolní Dunajovice. Byl dunajovickým patriotem a velmi mu záleželo na tom, aby památky na předválečnou historii obce neupadly v zapomnění. Významně se podílel na úpravách části zdejšího hřbitova, kde se podařilo zachovat unikátní soubor německých náhrobků. Angažoval se rovněž při renovaci některých dalších pamětihodností. Pravidelně se také účastnil setkávání dunajovických rodáků, kteří do obce přijíždějí u příležitosti svátku Božího těla. 
Ani Dolní Dunajovice na svého rodáka nezapomněly. V roce 2006 se Hans Lederer stal čestným občanem obce. I dalších ocenění vlastní práce se Lederer dočkal už za svého života. V roce 1988 obdržel cenu udělovanou Jihomoravskou krajanskou radou za zásluhy v oblasti vlastivědy. O deset let později mu tehdejší rakouský prezident Thomas Klestil za celoživotní dílo udělil titul profesora. Hans Lederer zemřel 16. února 2007, ve věku 93 let, ve Steinebrunnu. Na hřbitově v Dolních Dunajovicích má dnes pamětní desku, jejímž autorem je uznávaný sochař Nikos Armutidis.