Příční

Historické názvy:

  • do 1945 Ziegelofengasse
  • po 1945 Příční
Původ názvu: název je odvozen od povahy místa, ulice napříč protíná ulici Zahradní
 
Osobnosti:
 
Stavby:
 
Události: