Pod Vápenkou

Historické názvy:

  • do 1945 Winzergasse
  • od 1945 Pod Vápenkou
Původ názvu: název se váže k historické lokalitě, v sousedství ulice stávala ještě v 1. pol. 20. stol. vápenka
 
Osobnosti:
 
Stavby:
 
Události:
 

Mgr. Josef Šuba

Kronikář obce