Mlýnská

Historické názvy:

  • do 1945 objevuje se pojmenování cesty Trift, pastvina
  • od 2017 Mlýnská
Původ názvu: název je odvozen od povahy místa, jedná se o starou cestu do mlýna, ulice také směřuje k viniční trati Mlýnská
 
Osobnosti:
 
Stavby:
 
Události:
  • 20. 9. 2017 pojmenování ulice Mlýnská