Kostelní

Historické názvy:

  • do 1945 Herrenzeile (v překl. Panská nebo Panský řádek), od pranýře směrem ke kostelu Kirchengasse (v překl. Kostelní ulice), kolem vápenky dále ven z obce Muschinger Weg (v překl. Mušovská cesta)
  • od 1945 Kostelní
 
Původ názvu: Současný název se vztahuje k důležitému objektu, na ulici totiž stojí kostel sv. Jiljí. Jde zároveň o překlad historického názvu, byť se tento název vztahoval jen na krátkou část dnešní ulice - od pranýře ke křižovatce s ulicí Rudé armády. Tedy v bezprostředním okolí kostela a fary. Starý název Herrenzeile se odkazuje k panskému dvoru a souvisejícím hospodářským budovám. Může se vztahovat také k panským polím a loukám, které se v tomto prostoru mohly původně nacházet. Části ulice od dnešní křižovatky s uličkou, směřující na Hlavní, se v minulosti říkalo Muschinger Weg a přecházela v polní cestu, po níž se dalo dojít přímo k mušovskému mlýnu a dále do obce Mušov. Tato cesta byla velmi stará, objevuje se už na mapách z 18. století a zanikla až ve druhé polovině 20. století.
 
Z historie: Dnešní ulice Kostelní bývala v minulosti centrem života Dolních Dunajovic a sídlem některých důležitých institucí. První zástavba se v tomto prostoru objevila již ve středověku, neboť zde stávaly budovy panského dvora. V 16. století je už na této ulici doložena budova staré radnice, fary i staré školy. Stály zde i statky, zajišťující správu panských polností, desátkový sklep k uložení panského vína nebo třeba jedna z obecních studní. V 19. století zde byl vystavěn jeden ze zdejších průmyslových podniků, dunajovická vápenka, a ve století dvacátém si na konci ulice své vilky postavila i obecní honorace v čele se starostou.
 
Osobnosti:
 
Stavby:
Události:
  • 12. 09. 1971 Svěcení zvonů v kostele sv. Jiljí