Dům Dr. Karla Rennera

Poloha: ulice Poštovní
Stav: budova stojí a je využívána
Datace: uveden do provozu 1. prosince 2000

 

 

Historie Domu Dr. Karla Rennera se začala psát již v roce 1990, kdy byla na tehdejším rodném domě Karla Rennera odhalena pamětní deska prvního rakouského prezidenta. V souvislosti s tím se rozběhly aktivity, jejichž cílem bylo nalezení nového využití pro tento dům. Měl se stát symbolickým výrazem dobrých sousedských vztahů mezi Českou republikou a Rakouskem. Ještě v první polovině 90. let se uvažovalo o vybudování památníku Karla Rennera, v roce 1998 však bylo rozhodnuto o demolici stávající budovy a výstavbě nového polyfunkčního domu.

Stavbu domu Dr. Karla Rennera realizovala v letech 1999-2000 stavební firma F&K&B z Břeclavi. Dne 18. 11. 1999 bylo předáno staveniště, k předání inženýrských sítí došlo 24. 11. 1999. Do 14. 12. 1999 byly provedeny základy pro celou stavbu. Od 16. 2. 2000 se pokračovalo po zimní přestávce ve výstavbě podle harmonogramu prací ke dni kolaudace, která byla provedena 24. 11. 2000. Budova byla uvedena do provozu 1. 12. 2000. 

Zdroj:
BAŘINA, František: Vážení spoluobčané!, Naše obec: Dolní Dunajovice, roč. 5 (2000), č. 5, s. 1-3.