Cihelna

Poloha: za obcí, v areálu bývalé skládky
Stav: objekt byl zbourán
Datace: 1. polovina 19. stol., zachycena na mapách Stabilního katastru z let 1824-1843
Opravy a renovace: okolo 1910 stavba kruhové cihelny, 1950 přeměna na drůbežárnu
Demolice: není známo

Dunajovická obecní cihelna byla založena pravděpodobně v první polovině 19. století, v prostoru nad vinnými sklepy. Dnes se na tomto místě nachází revitalizovaná skládka. Cihly z této cihelny bývaly označovány kolkem GT, tedy Gemeinde Tannowitz (v překl. Obec Dunajovice). V roce 1899 a také o rok později nabízela obec cihelnu k pronájmu, avšak v roce 1908 žádala obec o výstavbu kruhové cihelny a později hledala cihláře. Ve třicátých letech zde pracovalo asi deset dělníků a je známo také jméno správce, kterým byl Johann Schultz. Výroba v cihelně zanikla v roce 1938.
V roce 1950 byly nevyužívané budovy přeměněny na drůbežárny JZD. Po ukončení provozu drůbežárny zde měla obec skádku odpadů, která byla roku 2015 zrušena a prochází revitalizací.


Dunajovická obecní cihelna na mapě Stabilního katastru z let 1824-1843 (archivnimapy.cuzk.cz)


Cihla z dunajovické cihelny, kolek GT (Gemeinde Tannowitz)


Drůbežárna JZD v prostoru bývalé cihelny

Zdroj:
Lyčka, Daniel: Historie zaniklých cihelen břeclavského okresu po roce 1945 – Lednice-Nejdek, Drnholec, Pohořelice, Mikulov, Vlasatice, Dolní Dunajovice, Velké Bílovice. RegioM 2017, s. 106-141.