Cyklo: Směr jihozápad

Průběh trasy
Dolní Dunajovice – Mikulov – Nový Přerov – Novosedly – Brod nad Dyjí – Dolní Dunajovice

Parametry trasy
Délka trasy: 33,55 km
Maximální / minimální nadmořská výška: 232 m n.m. / 176 m n.m.
Celkové převýšení: 56 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 117 m
Maximální sklon do kopce: 2,7 %
Maximální sklon z kopce: 2,5 %

Charakteristika trasy
Trasa z Dolních Dunajovic přes Mikulov, Nový Přerov, Novosedly a Brod nad Dyjí je poměrně krátkým a nenáročným okruhem. Téměř z poloviny vede po cyklostezkách případně po užitkových cestách, od Nového Přerova se však jede především po silnicích nižší třídy. Z Dolních Dunajovic vede trasa směrem k hlavní silnici E461, cyklista se však vydá podél této silnice, po boční, užitkové cestě vedoucí do Mikulova. Odtud se napojí na hraniční cyklostezku, která směřuje k obci Březí. Tuto obec však cyklostezka objíždí, stejně jako vedlejší Dobré Pole a z hraniční cyklostezky tak cyklista sjíždí až v obci Nový Přerov. Odtud se pak cyklista vydá po silnici směrem na obec Novosedly, dále zamíří do Brodu nad Dyjí a tady už čeká pár závěrečných kilometrů, zpět do Dolních Dunajovic.

Zajímavosti
Dolní Dunajovice: významná vinařská obec. Barokní kostel sv. Jiljí s gotickým jádrem, upravovaný v pol. 19. stol. Barokní fara z 18. stol. a pranýř z 18. stol. V obci řada hodnotných venkovských stavení s barokními štíty.
Mikulov: město s městskou památkovou rezervací na hlavní trase z Brna do Vídně. Nebývale velké soustředění architektonických památek. Majetek Lichtenštejnů (1249-1560) a Dietrichštejnů (1575-1945). Město bylo tolerantní k menšinám, o čemž svědčí v 16. stol. přítomnost pronásledované sekty novokřtěnců - habánů, a dále velikost židovské obce, která byla od pol. 16. stol. do pol. 19. stol. správním centrem moravských Židů a sídlem zemského rabína. Centrem Moravy se Mikulov stal za doby kardinála Františka Dietrichštejna. Stagnace poté, kdy železnice Vídeň – Brno minula město, dále po 2. svět. válce vysídlením Němců a polohou při železné oponě. Situace se změnila po r. 1989, kdy se zvýšil ruch na hraničním přechodu a byla nově zrekonstruována silnice do Brna. Dodnes se dochovaly poměrně souvislé úseky opevnění, které bylo budováno od pol. 14. stol. Zámek, původně hrad z poč. 13. stol., hlavní přestavba poč. 17. stol. za kardinála Dietrichštejna. Dnešní pozdně barokní podoba po požáru r. 1719. V zámku je muzeum. Součástí expozice je i zámecký sklep s obřím sudem. Proboštský kostel sv. Václava, uváděn již r. 1173. Městská věž poblíž kostela sv. Václava je gotická. Piaristický klášter s kostelem sv. Jana Křtitele - kostel pův. raně barokní z l. 1666-89. Pálava - v minulosti městské lázně, připomínané již r. 1362. Dům spisovatelů s barokní fasádou. Synagoga - založena patrně kolem r. 1450. Náměstí: sloup Nejsv. Trojice z r. 1724. Kašna z r. 1680. Radnice, pův. pivovar, na radnici přebudován kolem r. 1660. Dům čp. 3, renes. budova se síťovou klenbou v průjezdu. Dům čp. 27 U rytířů, renesanční, mimořádně hodnotná stavba ze 60. let 16. stol. Dům čp. 32 ­nejvýznamnější světská barokní stavba, Dietrichštejnská hrobka, pozdně klasicistní objekt dolní části náměstí. Věž na Kozím vrchu z 15. stol. sloužila jako dělostřelecká věž a prachárna. Židovský hřbitov s 2500 náhrobky pochází z pol. 15. stol. Svatý kopeček, dominanta města v italském stylu na vrcholu vápencového kopce. Dnešní raně barokní podoba je ze 70. let 17. stol.
Nový Přerov: původní kaple přestavěna r. 1690 na barokní kostel. V obci ekofarma Jáňův dvůr. Jedna ze tří obcí na Mikulovsku, která byla do roku 1948 osídlena chorvatským obyvatelstvem.
Novosedly: raně gotický kostel sv. Oldřicha ze 13. stol. Na návsi mariánský sloup z 18. stol.
Brod n. Dyjí: kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1770 z období přechodu baroka do klasicismu. Výrazný dvojdům čp. 83 klasicistní.

Zdroj: 
Lenka Šubová
https://www.cyklo-jizni-morava.cz