K Větrolamu

Historické názvy:

  • do 1945 Ottenthaler Weg (v překl. Ottenthalská cesta)
  • 1945 - 2016 Rudé armády
  • od 2016 K Větrolamu
Původ názvu: Název je odvozen od povahy místa, ulice dále pokračuje polní cestou směrem k větrolamu. Také historický název odkazuje na cestu, ještě mapy z 19. století ukazují starou cestu, vedoucí až do rakouského Ottenthalu.
 
Z historie: Zástavba na dnešní ulici K Větrolamu je novodobá, v polovině 19. století zde ještě žádné domy nestály. Většina domů v této ulici byla vystavěna až po roce 2010.
 
Osobnosti:
 
Stavby:
 
Události:
  • 14. 12. 2016 pojmenování ulice K Větrolamu