Dům čp. 187

Poloha: ulice Poštovní
Stav: budova stojí, ale není využívána
Datace: počátek 19. stol.
Opravy a renovace:
Památková ochrana: nemovitá kulturní památka

 

Po těchto požárech v letech 1791 a 1808 byl patrně postaven dům čp. 187 v Poštovní ulici. Má všechny znaky dyjskosvratecké formy pomoravsko-panonského lidového domu, výzdoba fasády nese ohlasy velkých stavebních slohů od baroka po secesi.

Dům je štítově orientovaný s vchodem ve štítové stěně. Fasáda přízemí byla patrně častěji opravována, protože její dnešní podoba pochází z počátku 20. století. Vykrajovaný štít si však podržel barokní podobu. Obrys štítu je zdůrazněn štukovým pásem stáčejícím se v rozích do volut. Plocha štítu je prolomena dvojicí oken v ploché šambráně a je členěna zčásti dochovaným lesenovým rámem a již špatně rozpoznatelným zbytkem štukového polychromovaného solárního znaku nebo snad věnečku. Sedlová střecha je nesena krokvovým vaznicovým krovem se stojatou stolicí a je krytá pálenou keramickou taškou. Dům byl postaven ze smíšeného zdiva: kamene a nepálených i pálených cihel. Dvůr je od ulice oddělen segmentově klenutým zděným vjezdem v šambráně s klasicistními dřevěnými vraty. Dvorní trakt navazuje na obytné stavení a vytváří s ním půdorysnou podobu velkého L. Je lemován arkádovým náspím se dvěma typy oblouků. Právě náspí je sjednocujícím prvkem hospodářského křídla, představovaného dvěma budovami nestejných výšek. Za dvorem se rozkládalo humno, které bylo na konci parcely uzavřeno stodolou.

Vnitřní dispozice obydlí je symetrická. Průchozí síň dělí dům na dvě poloviny a v přední části domu se z ní vstupuje do dvou obytných místností, v zadní části pak do komory a kuchyně. Uprostřed chodby vede úzké schodiště na půdu. V jedné přední světnici se zachoval trámový strop, ostatní místnosti i chodby jsou polostropé a stěny se stropem jsou spojeny fabionovou římsou.

Zdroj:
Matuszková, Jitka: Památky lidového stavitelství - Dolní Dunajovice, dům v Poštovní 9. In: Malovaný kraj 33/2, 1997, s. 34.