Centrální kříž na hřbitově

Poloha: hřbitov na ulici Lípová
Datace: 1804
Opravy a renovace: 1904, 1992, 2013
Autor: 
Nechal zhotovit: pořízen z darů obyvatel obce
Památková ochrana: nemovitá kulturní památka

Nápis:

DIESES KREÜTZ IST
VON DEN BEWOHNERN
UNTER DANOWITZ
MILDER BEITRÄEGE
ERRICHTET WOORDEN
UNTER DEM H: BÜR:
:GERMEIS: MATHIAS
UHL. UND DEM HOCH:
:WÜRD: H: PFARRER
IOHAN(N)ES GABRIEL:
ANNO 1804.

Volný překlad: Tento kříž byl vztyčen z laskavých darů obyvatel Dolních Dunajovic za starosty Mathias Uhla a faráře Johanna Gabriela roku 1804.

Na zadní straně:

ZUR ERINNERUNG AN DIE
SEIT JAHRHUNDERTEN HIER
RUHENDEN TANNOWITZER
ERNEUERT VON IHREN NACH-
KOMMEN IM JAHRE 1992

Volný překlad: K památce na po staletí zde odpočívající Dunajovické, věnují jejich následovníci v roce 1992

Uprostřed hřbitova se nachází kamenný kříž, vyrůstající z čtvercové základny. Sokl kříže je opticky rozdělený na tři části. Dolní část má hladké stěny a na zadní straně vloženou destičku s novodobým nápisem. Prostřední část soklu vychází z patky tvaru zvonovnice, na čelní straně nese kapitální nápis a je ukončena vyloženou římsou. Nejvyšší a nejsubtilnější část, zdobená na čelní straně kanelováním a ukončena pravoúhlou římsou, nese masivní kříž s korpusem. Kristus má paže nataženy horizontálně podél břevna, hlavu skloněnou k pravému rameni a kolem beder uvázanou roušku. Z jeho hlavy vychází paprsková gloriola a nad hlavou má nápis IN/RI. Na podstavci kamenného kříže se dochoval v obdélném zrcadle rámovaném silnou linkou jedenáctiřádkový mělce sekaný a malovaný německý nápis v novověké kapitále.

Zdroj: 
baroknikrajinou.cz