Matriky

Hledáte-li informace o konkrétních obyvatelích Dolních Dunajovic, tedy jejich data narození, sňatku a úmrtí, nahlédněte do matričních záznamů. Dnes je velká část z nich naskenována a badatel tak nemusí odejít od svého počítače, aby potřebné informace vyhledal. Musím však upozornit, že v případě naší obce se jedná o matriky bývalého německého obyvatelstva, z důvodu ochrany osobních údajů jsou tzv. živé matriky uloženy jen na příslušných úřadech. A co tedy lze v digitalizovaných matričních knihách Dolních Dunajovic nalézt?
 
Občané Dolních Dunajovic narození v letech 1853 - 1914