Zamyšlení nad Naší obcí

    Kvalitní přístup informacím je v dnešní době nedílnou součástí každodenního života. K informacím z naší země i ze světa se lidé mohou dostat v běžných sdělovacích prostředcích. Dnes je však mezi lidmi stále větší zájem o kvalitní přístup k informacím, které se týkají bezprostředního okolí každého člověka, tedy vlastního regionu, města či obce. K tomu jsou dnes využívány moderní internetové prezentace, stále ještě nezastupitelnou roli v informovanosti obyvatel však hrají také nejrůznější obecní časopisy a zpravodaje. Nad smyslem a fungováním toho našeho bych se rád pozastavil a zamyslel. Tento článek vyjadřuje pouze můj vlastní názor, neboť si myslím, že by bylo dobré vyvolat mezi zájemci diskuzi o tom, kam by měl náš zpravodaj dále směřovat.

    Dolní Dunajovice využívají k informování obyvatel, propagaci nejrůznějších spolků či kulturních akcí, již několik let zpravodaj Naše obec. Každého čtvrt roku, v současnosti v březnu, v červnu, v září a v prosinci dostane každá domácnost do schránky osmistránkový zpravodaj, ve kterém se ve zhuštěné formě může každý dozvědět o nejdůležitějších obecních událostech. Každý kdo tento zpravodaj někdy držel v ruce si jistě řekne ano, svou potřebu informovat občany toto periodikum plní. Uvažoval však někdo z vás i nad tím, že by Dolní Dunajovice mohly své občany informovat ještě více, kvalitněji, atraktivněji a zároveň ještě propagovat místní služby nebo občanům trochu rozšířit obzory? Já sám mám již delší dobu pocit, že v tomto ohledu N/naše obec trochu zaspala. Vždyť stačí jen nahlédnout do zpravodajů některých obcí našeho okresu a lze spatřit zřetelný rozdíl. Pokusím se zde rozebrat tři, dle mého názoru, klíčové body, které s lepším fungováním zpravodaje úzce souvisejí:

a) větší rozsah zpravodaje – osm stran je pro Naši obec zaběhnutý rozsah, který se daří vždy naplnit. Je to také rozsah poměrně jednoduše technicky zpracovatelný, vždyť vytisknout dva listy z obou stran není až takový problém. Dalo by se namítat, že pro zvýšení počtu stran není důvod, neboť v naší obci se toho zase tolik neděje. Já si však myslím opak. Funguje u nás množství spolků, z nichž každý vyvíjí nějakou činnost a věřím, že každý z těchto spolků by uvítal možnost informovat občany o tom, co se právě u nich v uplynulém čtvrtletí událo, jakých akcí se zúčastnili, jaké akce sami pořádali, a to vše také doplnit o fotografie. Každý spolek, který by o toto projevil zájem, by tak mohl dostat např. jednu nebo i dvě strany. Pak tu máme ještě školu a školku, tedy instituce, které by také o své činnosti mohly rozsáhleji informovat a přidat i nějaké fotografie či ukázky z prací žáků. Součástí by zpravodaje by měly být také informace o významných událostech typu hodů nebo např. koštu vína. Pravidelný prostor musejí mít také informace z radnice, společenská kronika nebo kalendář kulturních akcí. Řada čtenářů by jistě přivítala i nějaké ty zajímavosti z historie obce, zajímavosti třeba o počasí, připomínky významných událostí, ukázky z obecní nebo školní kroniky a podobně. Tím se může dostat rozsah obecního zpravodaje někam k dvaceti stránkám, možná i více. Myslím, že tento rozsah by nebyl problém každé tři měsíce naplnit zajímavým obsahem.

b) fotografie – obrazová dokumentace Naší obci nechybí, ačkoliv nejsem příliš přesvědčen o jejím přínosu. Malý rozměr, černobílá fotografie a nekvalitní papír, to udělá i z nejkvalitnější fotky jen rozostřený obrázek a pokud je na fotce i někdo zachycen, stěží lze rozpoznat, o koho se jedná. Pokud mají mít fotografie ve zpravodaji nějaký smysl, je použití kvalitního papíru nutností. Fotografie nemusí být barevné, avšak pokud mají sloužit svému účelu, musí být alespoň jasně a zřetelně poznat co a kdo je na fotografii zachyceno. A to dnes bohužel často příliš nejde. Zastávám však názor, že fotografií je v Naší obci málo. Většina akcí je sice Lubošem Hronem podrobně zdokumentována, pokud však někdo nemá přístup k internetu, prakticky se k fotografiím z dunajovických kulturních akcí nemá šanci dostat. A takových lidí, především mezi starší generací, je podle mého názoru v obci stále mnoho. Jsem přesvědčen, že právě oni by více fotografií ve zpravodaji uvítali. Vždyť každá babička je jistě zvědavá jak její děti „řádili“ na plese nebo jak to jejím vnoučatům slušelo v kroji, když se sama nemohla přijít podívat. Já sám si myslím, že každá větší akce – ples, hody, besídka nebo divadelní představení si fotografickou dokumentaci ve zpravodaji zaslouží a měla by tu mít také svůj prostor.

c) peníze – ano to vše, co bylo napsáno výše, by jistě bylo proveditelné, avšak v dnešní době je vše otázkou peněz. A bohužel, obec by peníze na financování takové formy zpravodaje pravděpodobně nenašla. I proto je důležité říci, že pokud by se o zatraktivnění zpravodaje byť jen uvažovalo, je nutné počítat s finanční účastí čtenářů. Náklady na vytištění jednoho čísla by z důvodu zvýšení počtu stránek a tisku na kvalitnější papír narostly. Ačkoliv nemám úplně přesnou představu, jak nákladná by byla výroba jednoho zpravodaje, příliš velká zátěž pro peněženky čtenářů by to jistě nebyla. Odhadem 10 – 20 Kč čtyřikrát ročně si podle mého názoru může dovolit investovat téměř každý. V současnosti běžně dochází k situaci, že se zpravodaj k občanovi sice zdarma sice dostane, občan však o něj nemá zájem a bez přečtení jej vyhodí. Takto zbytečnému tisku Naší obce by se jejím zpoplatněním dalo jednoznačně předejít. Ten, kdo o dění v obci zájem má, si zpravodaj zakoupí, kdo ne, ten do něj své úspory nevloží. Tím se sníží jistě sníží počet výtisků a předejde se zbytečným výdajům. Další možností, jak výrobu zpravodaje financovat, je vložení reklamy místních podniků, podnikatelů, penzionů či jiných zařízení. Kdo by se chtěl prostřednictvím zpravodaje zviditelnit, musel by složit určitou stanovenou částku.

    To jsou jen některé návrhy a nápady, jak by se Naše obec mohla stát atraktivnějším čtením, které by čtenáři každé tři měsíce netrpělivě očekávali. Není to však jen otázkou předložených návrhů, cesta vede přes diskuzi a řešení dalších, především organizačních záležitostí. Pokud by však byla chuť a ochota se těmito záležitostmi zabývat, nic není nepřekonatelnou překážkou. Na závěr bych se rád vrátil ještě k tomu, co bylo napsáno v úvodu. Pro ilustraci a možná i pro inspiraci přikládám několik odkazů na internetové verze tištěných zpravodajů některých obcí našeho okresu, které jsou často počtem obyvatel menší než Dolní Dunajovice, cestou atraktivního zpravodaje se však již vydaly.

Bořetice: https://www.boretice.cz/obrazky-soubory/bl_boretice_1-2010-83e71.pdf
Horní Bojanovice: https://www.hornibojanovice.cz/hbsunny/dokumenty/pdf/z1002.pdf
Starovičky: https://www.starovicky.cz/data/10799.pdf
Šakvice: https://www.sakvice.cz/data/6788.pdf
Zaječí: https://www.zajeci.cz/data/5780.pdf

- JŠ -