Řemeslná výroba a výtvarná kultura v Dolních Dunajovicích

09.03.2013 11:55

Řemeslná výroba

Řemeslná výroba v obci není v současnosti výrazněji rozvinutá, a ani v minulosti nelze hovořit o tradiční řemeslné výrobě typické pro Dolní Dunajovice. Absence řemeslné výroby je zapříčiněna především rozvinutým zemědělstvím, které se brzy stalo dominantním způsobem obživy obyvatelstva. Dalším faktorem pak může být také absence přírodních materiálů vhodných k řemeslnému zpracování v okolí obce. Německé prameny hovoří o domácí výrobě sítěk do vlasů a zmiňují také působení řemeslníků, kteří v první polovině 20. století patřili takřka neodmyslitelně ke každé větší obci, neboť jejich služeb lidé po celý rok hojně využívali. V obci tak působili např. kováři, pekaři, krejčí, obuvníci, sedláři, stolaři, tesaři, pokrývač, koláři nebo zámečníci. Ve druhé polovině 20. století se některá z těchto řemesel (např. kovář) v obci udržela, s postupující modernizací a s rozšiřujícími se možnostmi nákupu levného a dostupného zboží však i tato řemesla v obci zanikají. Zůstávají tak už jen firmy nebo jednotlivci, kteří se těmto řemeslům věnují na profesionální úrovni (pokrývačství, stolařství atd.).
Přestože nelze hovořit o tradiční řemeslné výrobě, lze se v obci setkat s několika výrobci, kteří podomácku vyrábějí určitý sortiment zboží, které poté v obci prodávají. Existují prakticky pouze dvě příležitosti, kdy místní výrobci mohou představit své výrobky. Nejvýznamnější je Adventní jarmark, který je zaměřen primárně na prodej vlastních výrobků občanů z Dolních Dunajovic (v poslední době se objevují i trhovci s běžně dostupným zbožím). Ačkoliv přednost dostávají výrobci z obce, výjimkou nejsou ani tací, kteří na jarmark přijíždějí ze širokého okolí. Pravidelně se zde objevuje široký sortiment zboží, zejména s vánoční tématikou, např. zdobené vánoční perníčky, nejrůzněji naaranžované vánoční svícny a dekorace, výrobky z keramiky, ručně vyráběné šperky atd. Z okolí pak pravidelně přijíždí prezentovat své výrobky např. umělecký kovář či výrobce figurek z kukuřičného šustí, přičemž jejich produkci lze označit za tradiční řemeslo a lze tak konstatovat, že adventní jarmark alespoň částečně přispívá k prezentaci tradičních řemesel v obci. Druhou příležitostí k prezentaci vlastních výrobků je Dunajovické vinobraní, které se od roku 2008 koná každoročně v září. Organizátoři vinobraní sice kladou důraz především na zábavnou stránku akce a snaží se připraveným programem oslovit především turisty, najde se však prostor i pro prezentaci místních výrobců. Vzhledem k charakteru celé akce jde však spíše o výrobce pochutin (výrobce sýrů), případně podomácku vyráběných alkoholických nápojů (burčák, medovina).

 

Výtvarná kultura

Výtvarná kultura v Dolních Dunajovicích nemá prakticky žádnou tradici a v současnosti se jí v obci téměř nikdo veřejně nevěnuje. Z minulosti lze zmínit např. paní Hlavoňovou, která se zabývala lidovou malbou a je např. autorkou výzdoby s motivem hodů pod Pálavou, která dlouhou dobu zdobila přístřešek pro muzikanty na tanečním parketu. Lidovému výtvarnému umění se věnovala i paní Bízová, která se zabývala výzdobou keramiky, např. džbánů, talířů apod. Ze současnosti pak lze zmínit Petra Kopřivu, který se věnuje uměleckému řezbářství, svou práci však nikde neprezentuje, vyrábí většinou přímo pro zákazníky, na objednávku. Obecně je však v obci zájem o výtvarnou kulturu velmi omezený, výstavy zde prakticky neprobíhají a spolek sdružující výtvarníky zde také nefunguje.

- Josef Šuba -

Přístřešek pro muzikanty na tanečním parketu, foto z roku 1971