Rekordním dunajovickým hodům počasí příliš nepřálo

08.09.2011 18:11

   Dunajovické chase se v letošním roce podařilo překonat letitý hodový rekord. Na tanečním parketu se pod hodovou májí představilo patnáct krojovaných párů, což je podle všech dostupných pramenů největší počet krojovaných v historii dunajovických hodů. Již tento fakt samotný sliboval pro místní i přespolní výjimečný zážitek. Až do sobotního večera bylo také vše na dobré cestě. Pak však zasáhla vyšší moc v podobě nepříznivého počasí a rázem se bude na hody 2011 vzpomínat úplně jinak. Pojďme ale pěkně popořádku.

   Dlouhotrvající, prakticky celoroční, přípravy vygradovaly poslední předhodový týden, kdy se všech rekordních třicet párů rukou pustilo do práce a zdárně připravilo vše tak, jak má být. V sobotu 27. srpna tak mohly dunajovické hody začít podle plánu. Ráno slavnostní mše v kostele a odpoledne tradiční zvaní občanů na hodovou zábavu. Po obědě pak vyrazil slavnostní krojovaný průvod chlapců, jehož příchod již ve svých domovech netrpělivě očekávaly dívky. Chlapci si pak během odpoledne jeden po druhém písní "Dunajovská stárko" a tradičním verbuňkem svou dívku takříkajíc vyzpívali a jakmile se připojil i hlavní stárek Šimon Schnelly se svou stárkou Adrianou Balážovou, byl celý průvod kompletní a mohl se vydat směrem k tanečnímu parketu.

   Po slavnostním příchodu i pod vysokou hodovou májí probíhalo vše hladce, podle plánu. Dechová hudba Hovorané vyhrávala, výtali se přespolní návštěvy ale především se tančilo a zpívalo, prostě hodovalo. K večeru již bylo ve vzduchu cítit že počasí na hlavní večerní zábavu možná nebude úplně dokonalé, to co následovalo však asi nikdo nečekal. Dlouhá večerní průtrž mračen, která chvílemi ustávala aby za chvíli znovu a ještě intenzivněji takřka dokonale vyprázdnila taneční parket. Jen ti nejvěrnější, schovaní pod několika stany vyčkávali, zda se počasí umoudří. Po desáté hodině byla hodová zábava oficiálně ukončena a tak se i oni nejvěrnější, skryti pod dešníky, začali trousit do svých domovů. Lze se tak už jen dohadovat, zda organizátoři situaci nepodcenili a zda nešlo hlavní sobotní hodový večer ještě zachránit například větším počtem krytých stanů (které byly mimochodem připraveny a v neděli již stály) nebo přesunem zábavy do místního kinosálu. Nestalo se a tak sobotní večerní zábava skončila letos ještě dříve, než začala.

   Krojovaná chasa i všichni hodumilní dunajovičtí si však nakonec vše částečně vynahradili v neděli, kdy se počasí umoudřilo a celé hodové odpoledne provázely sluneční paprsky. I když návštěvníků nebylo zdaleka tolik, kolik v sobotu, přeci jen byl taneční parket zaplněný a nejinak tomu bylo i večer, kdy tentokrát měli krojovaní počasí na své straně.

   Zda se letošní dunajovické hody vydařily, či ne, to už musí posoudit každý sám. Rekordní počet stárků, se zapsal do obecní historie, zrušená sobotní zábava však byla kaňkou, která ze vzpomínek na dunajovické hody 2011 jen tak nevymizí.

- JŠ -

Jedná se o obsáhlejší verzi článku, který byl uveřejněn na serveru novinky.cz