Rekordní dunajovické hody?

22.08.2011 19:05

   V srpnu 2011 se v Dolních Dunajovicích schyluje k pokoření letitého rekordu. Jen šest dní před začátkem dunajovických hodů je více než pravděpodobné, že se na tanečním parketu pod májou představí patnáct krojovaných párů. Ve srovnání s hodovými baštami na Podluží či Slovácku se toto číslo sice nemusí jevit až tak vysoké, pro Dolní Dunajovice však znamená patnáct párů přepis historických tabulek a vytvoření nového hodového rekordu.
   Objevily se však také hlasy, které tento rekord zpochybňují a bylo by tedy dobré, nahlédnout do hodové historie a přesvědčit se, jak tomu tedy opravdu je. Předně je nutno říci, že hodové statistiky se nikdy oficiálně nevedly a ti, kteří měli možnost tyto údaje pro budoucí generace zachovat, tedy obecní kronikáři, v tomto ohledu trochu zaspali. Jejich reputaci napravil až v roce 1989 Filip Hron, který se dunajovickým hodům věnoval v jedné z kapitol daného roku. Zachytil stručně historii a průběh hodů, největším přínosem byl však soupis krojovaných párů, které se účastnili dunajovických hodů od roku 1946 až do zmíněného roku 1989. Právě kronikářské zápisky Filipa Hrona se pak staly základem pro aktualizovaný soupis dunajovických krojovaných párů, který se objevil v knize Paměti Dolních Dunajovic, za jejímž vznikem stojí právě Filip Hron spolu s někdejším kolegou kantorem, Stanislavem Lačíkem. Přes veškeré úsilí autorů se však nepodařilo sestavit úplný a kompletní přehled stárek a stárků dunajovických hodů. U několika ročníků není známo příjmení, několikrát se nepodařilo vůbec zjistit totožnost osoby a v letech 1949 a 1950 chybí jména krojovaných úplně. Přesto všechno však lze považovat soupis uvedený v knize Paměti Dolních Dunajovic za oficiální a nejvíce se blížící skutečnosti. Nutno podotknout, že soupis v knize končí rokem 2006, jeho aktualizovanou a upravenou verzi naleznete na tomto webu, konkrétně zde.
   A teď již ke zmíněnému rekordu. Dosavadní, a poznamenejme že dosud platný, rekord v účasti krojovaných párů na hodech v Dolních Dunajovicích byl zaznamenán v letech 1991 a 1996, kdy se shodně do kroje obléklo jedenáct párů. Pro úplnost dodávám jejich seznam:

1991 - Martin Malík, Lumír Malý, Petr Koudela, Jiří Snášel, Dušan Karlík, Luboš Hron, Petr Ševčík, Jaroslav Dubš, Aleš Zezula, Jan Gregorovič, Pavel Karlík - Hana Holbová, Jitka Hudčeková, Radka Pfefferová, Jana Kramářová, Helena Zonygová, Šárka Lukášová, Irena Pfefferová, Štěpánka Domená, Hana Bravencová, Renata Galová, Blanka Kotasová

1996 - Marian Volavka, Miroslav Šuta, Miroslav Ivaniš, Zdeněk Mlýnek, Radim Beděra, Jaroslav Mik, Filip Mlýnek, Martin Varecha, Vlastimil Novotný, Petr Karlík,Jan Pfeffer - Kateřina Pfefferová, Renata Valeriánová, Marcela Benová, Martina Maťáková, Petra Šmídová, Lenka Bravencová, Věra Cvanová, Kateřina Velánová, Šárka Zemánková, Táňa Ivanišová, Jarka Pfefferová.

   Jak již bylo řečeno, údaje o počtech párů v několika letech chybí, nelze však předpokládat, že by právě ony chybějící roky výrazněji promluvily do celkového pořadí. Na přelomu 40. a 50. let se hodů účastnili nejčastěji čtyři páry (více párů je poprvé v historii dunajovických hodů zaznamenáno dokonce až v roce 1965), nelze tedy předpokládat, že by se v letech 1949 a 1950, kdy údaje scházejí, objevilo na hodech např. dvanáct párů. Nelze to samozřejmě vyloučit ale při pohledu na tehdejší hody se tato domněnka jeví více než nepravděpodobná. Ani v jiných letech, např. 1962, 1966, 1971 nebo 1975, kdy jedno nebo více jmen chybí, nelze předpokládat, že se nepodařil zjistit větší počet jmen, např. deset. S největší pravděpodobností chybí jen jména několika jednotlivců.
   Vše tedy nasvědčuje tomu, že v roce 2011 bude opravdu vytvořen nový rekord v počtu účasti krojovaných párů na hodech v Dolních Dunajovicích. Tvrzení typu: „Já si ale pamatuju, že jich kdysi bylo aj víc než patnáct“, jsou nepodložená a velmi nepravděpodobná. Nezbývá tedy nic jiného, než popřát dunajovické krojované chase, aby se za ten týden, který ještě do hodů zbývá, nestalo nic, co by mohlo jejich rekordní zápis ohrozit a abychom si my všichni mohli užít ty „největší hody v historii Dolních Dunajovic.“

- JŠ -