Naši důchodci se rozhodně nenudí

    O tom že naši nejstarší spoluobčané si rozhodně na nudu nemohou stěžovat, jsme se všichni mohli mnohokrát přesvědčit na některé z akcí v naší obci. Rok 2011 tak nebyl výjimkou. Členové SPCCH po celý rok organizovali kulturní akce, účastnili se jiných obecních akcí, vzdělávali se nebo třeba jezdili na výlety. Pojďme se tedy podívat, jak letošní rok z pohledu SPCCH vypadal.

    V lednu senioři již po dvanácté uspořádali společenský ples. K tanci hrála dechová hudba Pivoňka, proběhlo předtančení školní mládeže a vládla velmi dobrá nálada. Škoda jen, že těch dobře naladěných návštěvníků nebylo více. 30. dubna uspořádal SPCCH ve spolupráci se SRPŠ dnes již tradiční rej čarodějnic, spojeným se soutěžemi pro děti a opékáním špekáčků. V červnu se uskutečnila družební návštěva ve slovenských Dechticích. Na výletě vládla přátelská nálada, nechyběla procházka ani posezení a zpívání u táboráku. Slovensko navštívili členové SPCCH ještě jednou, v říjnu byl uspořádán velmi oblíbený zájezd do termálního koupaliště Velký Meder. V září se SPCCH prezentoval také na Dunajovickém vinobraní. Langoše a slané záviny měly obrovský úspěch a přinesly také vítaný příspěvek do klubové pokladny. Poděkování patří nejen všem návštěvníkům, ale také členkám, které se o provoz stánku postaraly. Členové SPCCH také debatovali s policistkou a rizicích dnešní doby, v knihovně hovořili o nové literatuře a v Brně diskutovali s lékařkou na téma péče o zdraví. O kulturní vyžití se postaral především květnový a říjnový zájezd do brněnských divadel na hru Sugar a Kráska a zvíře. SPCCH se zasloužil také o zkrášlení naší obce, když na Den stromů členové vysadili v parku naproti pošty strom, jehož patrony se stali žáci 1. třídy. V prosinci naši senioři prezentovali svou činnost také na adventním jarmarku a doslova za dveřmi je také tradiční předvánoční výstavka v sále dr. Karla Rennera.

    Takový byl tedy rok 2011, zajímavý, veselý a úspěšný. SPCCH děkuje obecnímu úřadu za podporu organizace, a to jak finančně, tak bezplatným propůjčováním sálů i klubovny. Dále děkuje také svým členům a příznivcům a všem přeje Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2012.

Za SPCCH Věra Šůstková

- JŠ -