Kronikář Maxmilián Janda

    Marie Damborská se v roce 1951 odstěhovala z Dolních Dunajovic do Chudobína u Víru a bylo tak nutné najít nového kronikáře. Touto důležitou funkcí byl pověřen Maxmilián Janda. Než se začnu podrobněji věnovat jednotlivým rokům, které Janda zapisoval, pokusím se jej krátce představit tak, jak se on sám prezentuje ve svém úvodním zápisu v kronice.
    Maxmilián Janda se narodil v roce 1886 v Prostějově. V brněnské firmě Královopolská strojírna se vyučil v oboru strojník, a poté více než čtyřicet let působil jako dílovedoucí, dnes bychom řekli spíše mistr, ve strojírnách v Brně, Ostravě a v Praze. Během toho, co byl zaměstnán, stihl ještě navštěvovat přednášky na VUT v Brně a také na Komenského škole pro vyšší vzdělání a národní výchovu. V roce 1946 odešel Maxmilián Janda do důchodu a o tři roky později, v roce 1949 se přestěhoval do Dolních Dunajovic, kde mu byl přidělen dům číslo 599. Dva roky po jeho příchodu do obce mu tedy byla svěřena péče o dunajovickou kroniku. Svou kronikářskou činnost začíná Janda rokem 1951 a končí o osm let později, v roce 1958. Pro jeho zápisy je charakteristický styl písma. Janda píše krasopisným, úhledným, až archaickým stylem písma, který je však velmi špatně čitelný.
    V závěru svého představení Janda slibuje:

Zápis do kroniky bude uváděn dle pokynů ministerstvem informací a národní osvěty v duchu budovatelského úsilí lidu na cestě k socialismu.

- JŠ -