Hody 2009 v Dolních Dunajovicích

    Nedílnou součástí hodových tradic v Dolních Dunajovicích je tzv. „chození pro stárku.“ V sobotu i v neděli brzy po obědě, se stárci scházejí s muzikou a také s členy dunajovického mužského sboru, s mužáky. Společně pak odcházejí pro stárky. Před domem stárky pak její stárek buď sám, nebo s pomocí ostatních stárků zazpívá tradiční píseň, která zní:

Dunajovská stárko, otevíraj dvéřa,
otevíraj dvéřa, otevíraj vrátka,
vedeme ti stárka,
ale bez klobúčka.
Koláčka mu podaj, aj vínečka zavdaj,
všeci sa napijme, aj verbuňk skočíme,
dneskaj hody máme,
muzika ať hraje.

    Kapela po zaznění písně začne hrát a stárek zatancuje tradiční tanec, verbuňk. Pokud se po jeho skončení ozve: „úvratí!“, což bývá velmi často, muzika začne znovu hrát a stárek ve verbuňku pokračuje. Díky škodolibosti některých stárků, se toto může opakovat i několikrát za sebou. Po skončení verbuňku vyjde stárka před dům, v jedné ruce nese talíř s hodovými koláči, ve druhé má stárkův klobouk. Ten mu předá a před domem si spolu zatancují. Tomuto aktu vždy přihlíží nejen mnoho známých obou zúčastněných, ale i lidé z celé obce. I pro ně je připraveno pohoštění, které připravili stárčini rodiče. Poté se pokračuje k obydlí další stárky, kde se vše opakuje. Poslední je na řadě hlavní stárka. Od ní se v tu chvíli již kompletní průvod odebere k tanečnímu parketu.
    Následující záznam zachycuje nejdůležitější část celého aktu, zpěv stárků, verbuňk a příchod stárky s předáním klobouku. Hlavními aktéry nahrávky, která pochází z hodů 2009, jsou stárci Ondřej Lukáš a Jakub Ševčík a stárky Kateřina Šubová a Simona Feráková. Stárci si pro své stárky přišli před dům Kateřiny Šubové, na Lípové ulici.