Dům U lva

    V jednom bohatém selském domě v Dolních Dunajovicích byly na přání jeho majitele zhotoveny sošky celé jeho rodiny, namalované obrazy městečka ze všech jeho stran a nad vchodem domu umístěna jako ozdoba velká sádrová lvice. Domu, který stál na náměstí ve středu městečka, se říkalo „U lva“. Nyní je tento dům k nepoznání opraven.
    Majiteli tohoto domku se narodila dcerka. Jedna ze sudiček jí předpověděla do vínku krásu, druhá bohatství a třetí - poslední, že v den své plnoletosti zemře a o život že ji připraví lev. Bohatý sedlák, když od své manželky předpovědi uslyšel, se jen smál. Na proroctví zapomněl a s nikým o něm nemluvil.
    V den svých jedenadvacátých narozenin slavila bohatá a hezká sedlákova dcera svatbu. Sedlák na ni pozval celou vesnici. Když navečer vyšla šťastná novomanželka se svým ženichem na zápraží, spadla ozdobná sádrová lvice přímo na ni a zabila ji. Zaražení svatební hosté se rozutekli domů a nešťastný ženich dlouho stál zdrcený nad svou mrtvou nevěstou.
    Teprve teď si nešťastný otec vzpomněl na předpověď sudiček a vyčítal si, že jí nevěřil. Ale už bylo pozdě.
    Rodiče nešťastné dcery dům okamžitě prodali jednomu z mikulovských Židů a odstěhovali se. Ještě dlouho se v Dunajovicích na tu nešťastnou událost vzpomínalo.

Zdroj: Richter, Václav: Lidská réva. Břeclav: Moraviapress, 1992. s. 64.