Dolní Dunajovice na historických mapách I.

    Mnoho z vás již zcela jistě při brouzdání po internetu narazilo na satelitní mapy a myslím, že většina z vás si také jako jedno z prvních míst do vyhledávače zadalo Dolní Dunajovice. Pochopitelně, vždyť možnost vidět svou vesnici, nebo dokonce své obydlí, tak říkajíc z ptačí perspektivy, je stále ještě nová a atraktivní služba, kterou internet poskytuje. Vedle aktuálních webových satelitních map, které lze nalézt na mapových serverech Mapy.cz nebo Google maps, však lze na internetu nalézt i mapy z bližší či vzdálenější historie.

Dolní Dunajovice dnes
celou mapu si prohlédnete kliknutím na obrázek

    Jednou z nejstarších map, ke kterým se lze na webu dostat, je mapa z I. Vojenského mapování, které probíhalo v letech 1764-1768. Podnět k mapování vzešel od tehdejšího císaře Josefa II., proto se lze setkat i s označením „josefské mapování.“ Důstojníci vojenské kartografické služby projížděli krajinou na koních a mapovali metodou "a la vue", česky to zní méně vznešeně - "od oka", tj. pouhým pozorováním v terénu. Jeden důstojník takto zvládl až 350 km2. Význam josefského mapování spočívá především v tom, že zachycuje území Čech, Moravy a Slezska jako celek v době před nástupem průmyslové revoluce, v době největšího rozkvětu kulturní barokní krajiny. Při pohledu na Dolní Dunajovice, na mapě pod názvem Dannowitz, si lze povšimnout několika zajímavých prvků. Prakticky v místech dnešní silnice na Pernou se nachází menší vodní tok (dnes neexitující) a cesta k tehdejší císařské silnici se tak nachází o několik desítek metrů dále. Povšimnout si můžete také dvou dalších cest, vedoucích směrem z obce a do obce. Bylo se jimi možno dostat do Horních Věstonic a dále do Mušova. Charakter barokní krajiny formovaly kapličky a boží muka, kterých lze nalézt na mapě v blízkosti Dolních Dunajovic hned několik, včetně jednoho většího objektu na úpatí dunajovických kopců. Na mapě obce chybí některé ulice, např. jinak Lípová, jiné jsou vedeny jinými místy, než dnes. Jasně lze rozeznat kostel, hřbitov, ihned za obcí pak množství vinohradů. V rohu každého mapového listu lze nalézt seznam obcí, často s informacemi o počtu obyvatel, koní, budov apod. U naší obce tyto informace bohužel chybí. 

Dolní Dunajovice v letech 1764 - 1768
celou mapu si prohlédnete kliknutím na obrázek

    V příštím článku se podíváme na zobrazení Dolních Dunajovic při II. vojenském mapování 
 

- JŠ -

zdroj: https://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=500&lang=cs&z_width=800&z_newwin=0&map_root=1vm