Cyklo: Kolem novomlýnských nádrží

Průběh trasy:
Dolní Dunajovice – Dolní Věstonice – Strachotín – ATC Merkur – Pasohlávky – Brod nad Dyjí – Dolní Dunajovice

Parametry trasy:
Délka trasy: 31,45 km
Maximální / minimální nadmořská výška: 220 m n.m. / 173 m n.m.
Celkové převýšení: 47 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 109 m
Maximální sklon kopce: 5%
Maximální sklon z kopce: 2,6 %

Charakteristika:
Okružní jízda kolem velké části novomlýnských nádrží, soutok řek Svratky a Jihlavy nebo návštěva vyhlášeného kempu ATC Merkur. To vše nabízí tento cyklistický okruh. Vede z velké části po cyklostezkách, téměř rovinnou krajinou s minimem stoupání. Z Dolních Dunajovic se cyklista vydá cesta směrem k hlavní silnici E461. Podél této silnice vede boční cesta okolo polí. Po skončení této cesty se cyklista musí cca 1 km vydat po E461 až k tzv. Rybárně. Odtud vede cesta po hrázi, okolo jedné z novomlýnských nádrží až k obci Dolní Věstonice, proslavené nálezem Věstonické Venuše. Ať už cyklista zvolí návštěvu obce nebo ne, dále musí pokračovat opět po hrázi, směrem k obci Strachotín. Poté opět dále po cyklostezce, kolem zmíněného soutoku Svratky a Jihlavy dále kolem nádrží až k ATC Merkur. Je nutné tímto kempem projet. Za návštěvu kempu je poplatek cca 40 Kč, pokud však chce cyklista areálem pouze projet, zaplatí jen 10 Kč. Po průjezdu kempem je nutné zamířit dále po cyklostezce kolem obce Pasohlávky. Poté vede trasa přes obec Brod nad Dyjí a dále až k cílovému místu, k Dolním Dunajovicím.

Zajímavosti:
Dolní Dunajovice: největší vinařská obec v ČR (plocha vinic 56 ha). Barokní kostel sv. Jiljí s gotickým jádrem, upravovaný v pol. 19. stol. Barokní fara z 18. stol. a pranýř z 18. stol. Hodnotná venkovská stavení s barokními štíty. V obci se 14. 12. 1870 narodil první rakouský prezident dr. Karel Renner.
Dolní Věstonice: v blízkosti obce odkryto světoznámé sídliště lovců mamutů ze starší doby kamenné. Při silnici do Pavlova pět sídlišt' lovců mamutů zkoumaných nejprve prof. K. Absolonem, později doc. B. Klímou a dalšími (pozůstatky několika přístřešků se zahloubeným dnem, krytých kožemi, kostra asi čtyřicetileté ženy ve skrčené poloze, nálezy kamenných nástrojů a ozdob, soška Věstonické Venuše nalezené zde r. 1925). Ve stěně býv. cihelny na vých. okraji obce odkryt profil nazvaný "Kalendář věků" s význačnými geologickými, archeologickými a paleontologickými nálezy. V barokní budově býv. radnice z 1. čtvrtiny 18. stol. archeologická expozice. Gotický kostel sv. Michala z doby kolem r. 1400. Řada cenných renesančních a barokních domů (čp. 4, 5, 92 aj.) a malebných vinných sklípků.
Vodní dílo Nové Mlýny: tři přehradní nádrže na Dyji (v součtu 32 km2), voda pro závlahy, energetické využití (Dolní nádrž), možnost regulovat vodní stavy (pozitivní vliv na odtok při povodních r. 1997) a široké možnosti rekreace a rybaření. Stavbou zničen ekosystém lužních lesů na soutoku Jihlavy, Svratky a Dyje, které zůstaly zachovány jev okrajových rezervacích. Střední nádrž je rovněž přírodní rezervací „Věstonická nádrž“ chráněná jako hnízdiště vodního ptactva. Uprostřed Věstonické nádrže stojí zachován na ostrůvku kostel sv. Linharta z původní zatopené obce Mušov, významná, v jádru románská stavba ze 13. stol.
Strachotín: kostel sv. Oldřicha v jádru renesanční z doby kolem r. 1575, věž z r. 1727, přestavba r. 1872.
Plačkův les a říčka Šatava: přírodní rezervace chránící lužní les při soutoku Svratky a Jihlavy, zimoviště orla mořského.
Hradisko: návrší sev. od Horní Novomlýnské nádrže. Pozůstatky římské vojenské stanice z l. 166 až 181 na severní hranici římského impéria na styku s germánskými kmeny. Unikátní nálezy velitelské budovy, lázní s přívodem vody, cihel s římskými nápisy, mincí, keramiky, spon a brnění. Ojedinělá lokalita na našem území.
Pasohlávky: raně barokní kostel sv. Anny ze 17. stol. V obci termální bazén. Koupání a rekreace u Horní novomlýnské nádrže v prostoru Velké a Malé Laguny, počet obyvatel obce se v době rekreační špičky výrazně zvyšuje. Rybolov, vodní sporty, kempy a penziony. Na vodní ploše nádrže provozována od května do října lodní doprava.
Brod n. Dyjí: kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1770 z období přechodu baroka do klasicismu. Výrazný dvojdům čp. 83 klasicistní.

- JŠ -

Zdroje:
Lenka Šubová
https://www.cyklo-jizni-morava.cz/

Mgr. Josef Šuba

Kronikář obce pepa.suba@gmail.com