30 let Podzemního zásobníku plynu v Dolních Dunajovicích

16.05.2015 10:41

16. května 1985 začala výstavba jednoho z nejvýznamnějších objektů naší obce. Podzemní zásobník plynu představuje strategickou zásobu této komodity, mimořádně důležitou pro celou naši zemi. Navždy však změnila tvář celého okolí Dolních Dunajovic a poznamenala i další rozvoj obce. 

    Počátky dobývání plynu v Dolních Dunajovicích spadají do roku 1974, kdy bylo v hloubce 1 810 metrů objeveno plynové ložisko pojmenované Dunajovice 1. Už během hloubení vrtu se objevovaly náznaky, že by nedaleko naší obce mohl být pod zemí plyn. Přistoupilo se proto k čerpacím zkouškám, které zprávu potvrdily. Povzbuzeni tímto nálezem začali těžaři v roce 1975 hloubit vrty Dunajovice 2 a 3. Ani v jednom však ložisko plynu objeveno nebylo a oba vrty byly posléze zlikvidovány. V roce 1976 se průzkum ještě zintenzivnil a bylo vyhloubeno celkem osm vrtů. V pěti z nich byl zaznamenán přítok plynu, jeden narazil na plyn s vodou a dva nepřinesly žádné výsledky a byly zlikvidovány. Řadě občanů se do paměti jistě vryl vrt Dunajovice 4, na němž došlo v březnu 1976 k erupci plynu a jeho následnému vznícení. Požár byl v noci viditelný z širokého okolí a zlikvidován byl až za asistence specialistů z Maďarska. Poslední průzkum skončil v roce 1977, kdy byl tyto práce v Dunajovicích ukončeny a dále byly vrtány již jen těžební vrty.

    Zemní plyn se nakonec v Dunajovicích a okolí těžil do roku 1983. Do československé plynové sítě šlo od nás celkem 810 tisíc metrů krychlových plynu. Jednalo se však pouze o polovinu toho, co by se dalo vytěžit. Druhá polovina zůstala v zemi jako tzv. ložisková poduška. Bez ní by se do ložiska dostala voda a vybudování zásobníku by tak bylo výrazně složitější.

    Stavba samotného zásobníku byla zahájena v roce 1985. Plány nebyly skromné. Zásobník měl dosahovat hloubky až 1 100 m, do provozu bylo naplánováno celkem 53 sond na katastrech obcí Dolní Dunajovice, Horní Věstonice, Dolní Věstonice a Perná. Maximální průměrný těžební výkon jedné sondy měl být 200 000 metrů krychlových za den, což bylo tehdy nejvíce ze všech zásobníků na území Československa. Stavba měla být budována postupně tak, aby ostrý provoz mohl být zahájen v březnu 1990, přičemž projektových parametrů mělo být dosaženo na konci roku 1992.

    A pro jakou funkci byl vlastně dunajovický vybudován? Je to poměrně jednoduché. V létě, kdy spotřeba plynu není vysoká, se mělo do zásobníku natlačit co nejvíce plynu. Naopak v zimě se měl plyn zase rychle vytěžit a dostat ke spotřebiteli. V létě tedy natlačit a v zimě rychle stejné množství vytěžit.

    Dnes je PZP Dolní Dunajovice největším podzemním zásobníkem plynu v České republice a rozkládá se na katastrech obcí Dolní Dunajovice, Horní Věstonice a Březí. Najdete tu složitou soustavu technologií např. pro měření, čištění nebo filtraci, technologie pro vtláčení i těžbu plynu a součástí PZP jsou také čtyři sběrná střediska.

Josef Šuba

Zdroj: dobová peroidika