Kulturní akce

Kulturní a společenský život se v Dolních Dunajovicích začal rozvíjet poměrně nedávno, teprve na samém přelomu poloviny 20. století. I v těžkých poválečných letech si lidé potřebovali na chvíli odpočinou od starostí všedního dne, sejít se s přáteli, popovídat si, zazpívat nějakou píseň nebo si jen tak zatančit. Noví osídlenci, kteří velmi často přicházeli z regionů jihovýchodní Moravy, si ze svých původních domovů přinášeli také povědomí o nejrůznějších folklórních hudebních, pěveckých a tanečních příležitostech i o zvycích tradiční lidové kultury, které dříve během roku dodržovali. To co znali z domova se pak snažili zavádět a organizovat také v Dolních Dunajovicích. Od roku 1946 se tak v obci slaví hody, v minulosti se slavili i dožínky, po vsi chodil fašankový průvod nebo tři králové. Některé z těchto akcí jsou v kulturním kalendáři až do současnosti, jiné v průběhu let zanikaly a vznikaly také akce nové. A protože lidé se stále rádi baví, tančí a zpívají, na plesech a zábavách se scházejí v roce 2010 stejně jako v roce 1946.

 

FOLKLÓR A LIDOVÁ KULTURA    DIVADLO    HODY