Přílohy ke kronice

Vzhledem k tomu, že do kroniky nesmí být žádným způsobem lepeny či jinak vkládány fotografie, plakáty, pozvánky, propagační tiskoviny či nebo jiné drobné tisky, související s každodenním životem obce, vznikla v roce 2014 oficiální příloha ke kronice, kde jsou podobné materiály shromažďovány. Příloha ke kronice je uložena u kronikáře obce a je neustále aktualizována tak, jak se objevují nové a nové přírůstky. Zároveň se podaří čas od času získat podobný dokument z blízké či vzdálené minulosti. Vedle "papírové" přílohy ke kronice vznikla ve stejném roce i její digitální obdoba, která shromažďuje podobné materiály v elektronické podobě a doplňuje je o materiály digitální povahy, např. videozáznamy.
 

Zde je aktuální seznam materiálů, které jsou uloženy v "papírové" příloze ke kronice

 

Zde je aktuální seznam materiálů, které jsou uloženy v digitální příloze ke kronice