Fotodokumentace

K příloze ke kronice lze zařadit i poměrně bohatou fotodokumentace, mapující různé sféry života v Dolních Dunajovicích. Lze ji rozdělit do dvou částí. Tou první jsou celistvé fotokroniky a alba fotografií, uspořádané většinou tématicky a v případě fotokronik také průběžně doplňované. Tou částí jsou fotografie získané od občanů, případně pocházející z činnosti spolků. Jde jednotky i destíky fotografií, které jsou postupně zpracovávány a začleňovány do souborů. Fotodokumentace naší obce představuje velmi cenný a zajímavý pramen pro poznání jejich dějin, neobejde se však bez aktivního zapojení občanů, kteří pro ně mnohdy nepotřebné fotografie nevyhazují, ale předávají do obecního archivu. V současné době je fotodokumentace naší obce z větší části uložena na obecním úřadě, část, zejména ta, která se průběžně doplňuje, je uložena u kronikáře.
 

FOTODOKUMENTACE DOLNÍCH DUNAJOVIC

jsou zahrnuty pouze fotografie, které jsou do přílohy ke kronice zařazeny v "papírové" podobě