Černá kronika

Katastrofy, tragédie, přírodní a živelné pohromy, smutné události, kriminální delikty, které se v naší obci v minulosti udály
 

V lednu 1952 vznikl požár ve stavení Josefa Machary (?) ulice Rudé armády. Požár zničil zčásti stodolu a přilehlé kůlny. Uhašen byl včasným zákrokem místního požárního sboru. Oheň vznikl od ohníčku ve stodole, který si udělal pětiletý hoch Kužela. Škoda požárem zpustošena byla 150 000 Kčs. Byla kryta pojištěním. Byl to v naší obci prvý požár po třech letech.

Kronika Dolních Dunajovic, rok 1952

Dne 16. srpna 1952 tragicky zahynul Lubomír Šimek, 10 roků starý, který byl u obce Zboněk (pozn. okres Blansko) přejet vlakem při přechodu trati.

Kronika Dolních Dunajovic, rok 1952

Dne 5. října 1952 tragicky zahynul František Pokorný, 17 roků starý, hornický učeň, který byl v Ostravě v 7 hod. Večer přejet neznámým nákladním autem a ještě se dvěma učni na místě usmrcen.

Kronika Dolních Dunajovic, rok 1952

4. dubna 1953 hořela budova Petra Kopřivy, Poštovní ulice. Požár zničil část střechy. Škoda činila 45 000 Kčs ve staré měně. 

Kronika Dolních Dunajovic, rok 1953